De Grote Markt

De Markt is het sociaal en economisch hart van de stad Brugge. AI duizend jaar lang wordt hier markt gehouden. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats en het plein vormt een prachtig decor voor historische stoeten en processies.

Het uitzicht wordt overheerst door de Hallen met de Hallentoren.

Het Belfort

Aanvankelijk kwam het stadsbestuur hier bijeen en werd de stadskeur bewaard in de toren. In de Hallen werden goederen verhandeld en opgeslagen. Nog steeds wordt er hier handel gedreven, zo kun je aan de voet van het Belfort alles terugvinden over de oudste inwoner van Brugge: het Brugse Beertje. Nu heeft het Belfort vooral een symbolische waarde als toeristisch uithangbord van de stad.

De Burg

De oudste woning op het marktplein dateert uit de vijftiende eeuw. Het is het modem ogende hoekhuis met schermgevel, windvaan, windroos en koperen bol. Deze laatste staat symbool voor de denkbeeldige meridiaan die over het marktplein loopt. De Burg ligt vlak naast de Markt en wordt algemeen beschouwd als de wieg van de stad. Hier liet de eerste graaf van Vlaanderen een versterking bouwen, waarrond de stad zich gaat ontwikkelen. AI eeuwen doet het dienst als administratief centrum. Het biedt dan ook een prachtig overzicht van ruim tien eeuwen bouwgeschiedenis.

Hotel Botaniek

Hotel Botaniek ligt op 200 m van de markt in het centrum van Brugge. Ideaal gelegen om deze mooie stad Brugge te bezoeken